WITAMY NA STRONACH STOWARZYSZENIA POŚWIĘCONEJ OPIECE I REHABILITACJI DZIECI AUTYSTYCZNYCH W GRUDZIĄDZU ORAZ OKOLICACH.
WITRYNA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I POKAZUJE NIEKT
ÓRE ELEMENTY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJE FINANSOWE.
CHCEMY R
ÓWNIEŻ PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM OSOBOM KTÓRE POMAGAJĄ NAM W NASZEJ CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI.Ośrodek terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Sezamie otwórz się” współfinansowany jest ze środków PFRON umowa ZZO/000217/02/D z dnia 20.12.2017 o zlecanie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Termin realizacji: 01.04.2016-31.03.2018 Beneficjenci: dzieci i młodzież z diagnozą autyzmu i orzeczeniem o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności Prowadzimy: terapię indywidualną 5x w tygodniu oraz zajęcia grupowe: zajęcia rytmiczne, na sali gimnastycznej, na basenie, świetlica socjoterapeutyczna.
home
ogolne
historia
osrodek
aktualnosci
galeria
podziekowania
kontakt
sprawozdania
podatek
przetargi
STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM AUTYSTYCZNYM "SEZAM"
STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM AUTYSTYCZNYM "SEZAM"
ADRES NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ www.autyzm.grudziadz.com.pl